Europejski Instytut Edukacji Engram

Jesteśmy jedyną certyfikowaną szkołą efektywnej nauki ukierunkowaną na kształcenie praktycznych umiejętności, przydatnych w zdobywaniu wiedzy i nauce języka angielskiego.

Specjalizujemy się w rozwijaniu potencjału intelektualnego przez promowanie skutecznego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik (techniki pamięciowe), rozwój umiejętności poznawczych (koncentracja, szybkość przetwarzania informacji, pamięć robocza, myślenie logiczne, pamięć długotrwała, przetwarzanie słuchowe i wzrokowe) i efektywnego czytania ze zrozumieniem.

Nasza misja

Misją Instytutu Engram jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez propagowanie metod efektywnego uczenia się, wykorzystując przy tym najnowsze technologie. Przy tworzeniu programów, korzystaliśmy z polskich oraz zagranicznych osiągnięć naukowych z zakresu psychologii uczenia się i pamięci. Realizowane przez nas kursy, adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, umożliwiają zaangażowanie do nauki wszystkich zmysłów jednocześnie i pozwalają każdemu uczyć się w sposób najbardziej dla niego naturalny, a co za tym idzie skuteczny.