Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych powstała Innowacyjna platforma edukacyjna do efektywnej nauki języka angielskiego.

Celem projektu było sfinansowanie kosztów opracowania i wdrożenia dedykowanej platformy edukacyjnej (EnGRAMY.com), która pozwoliła wprowadzić szereg innowacji procesowych w obszarze cyfryzacji Europejskiego Instytutu Edukacji Engram Spółka z o.o. Kluczową innowacją jest zmiana sposobu nauczania – Blended Learning, dzięki której uczestnik zyskał dostęp do treści w kanale online, a trenerzy do nowoczesnych narzędzi nauczania i monitorowania postępów w nauce.

Dofinansowanie projektu z UE: 228 310,00 PLN

Projekt jest realizowany w ramach REACT-EU: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.