Trener efektywnej nauki i szybkiego czytania. Pedagog z zamiłowania, wykształcenia i zawodu. Trenerka umiejętności społecznych i certyfikowana tutorka rozwoju. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wspierając, motywując do rozwoju w szeroko pojętym spektrum (praca z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji społecznych i uczenia się, indywidualne sesje rozwojowe, zajęcia z profilaktyki uzależnień, wieku senioralnego, zajęcia relaksacyjne, praca nad świadomością, self – conceptem) Posiada doświadczenie z zakresu pracy indywidualnej z dzieckiem, jak również prowadzenia warsztatów dla grup. Wieloletnia wolontariuszka w programie Szlachetna Paczka. Wielbicielka życia, Włoch, opery i podróży.

Podziel się: